Název: Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnění v geografii
Další názvy: Cartographic methods of research and their using in geography
Autoři: Veverka, Bohuslav
Čechurová, Monika
Citace zdrojového dokumentu: Miscelanea geographica: Universitatis Bohemiae Occidentalis. 2008, roč. 14, s. 159-168.
Datum vydání: 2008
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická, Katedra geografie
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://hdl.handle.net/11025/6100
ISBN: 978-80-7043-663-9
ISSN: 1213-7901
Klíčová slova: kartografický výzkum;souřadnicové systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: cartographical research;coordinate systems
Abstrakt: Coordinate systems of the basic state maps of the Czech Republic. Survey of state maps. Components – geodetic datum, cartographic projections and their relations. Characteristics of the systems S-JTSK, S-42, WGS84. Transformational relations between plane and spherical coordinate systems on the Czech Republic territory. Review of the methods for coordinate localization. Application of the method of coordinate computations for today and historical map sheets compositions. Software MATKART and its using.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 14 (2008)
Roč. 14 (2008)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
159-168_Veverka+Cech.pdfPlný text562,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6100

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.