Název: Manželství u beduínských kmenů Rualů
Další názvy: Affiliation (with) of oral history or small biographical sketch of Donald and Anne Ritchie's
Autoři: Grulich, Vladimír
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 67-89.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6104
ISSN: 1844-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: beduíni;kmeny Rualů;muslimská svatba;Alois Musil
Klíčová slova v dalším jazyce: bedouins;Rwala tribes;islam wedding;Alois Musil
Abstrakt: Práce si klade za cíl popsat základní charakteristické rysy pro manželství u beduínského kmene Rualů. Popisuje výběr nevěsty ženichem, svatbu, poezii, rozvod a jiné význačné okolnosti spojené s touto tématikou. Stěžejním pramenem pro druhou kapitolu je rozsáhlá monografie anglické provenience o kmeni Rualů The Manners and Customs of the Rwala Bedouins od světově proslulého českého vědce a orientalisty Aloise Musila. Jako doplňková literatura byla použita arabská kniha Al- Badú fí filastín od Bašrá Dávúda. Druhotným cílem práce je komparace mezi touto podobou manželství s podobou manželství v soudobé islámské společnosti, respektive ve státech Arabského poloostrova a Magrebu.
Abstrakt v dalším jazyce: The work article aims to describe the basic characteristics for of marriage at Rual Bedouin tribe. This text describes - how to the selection of a bride brideby a groom, wedding, poetry, divorce and other significant circumstances associated with this topic. The principal source for the second chapter is an extensive monograph on English provenance tribe Rual The Manners and Customs of the Bedouins Rwala from the famous Czech scientist and orientalist Alois Musil. As an additional literature was used Arabic book Al-Badu phi Filastin from Basra Davud. A secondary goal of this work article is the comparison between this form of marriage with a form of marriage in contemporary Islamic society, or in the states of the Arabian Peninsula and the Maghreb.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 2 (2012)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Grulich.pdfPlný text221,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6104

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.