Název: Kolektivní paměť a orální historie ve výzkumu soudobých dějin
Další názvy: Collective memory and oral history in contemporary history
Autoři: Hlaváček, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 6-16.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6105
ISSN: 1845-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: kolektivní paměť;orální historie;soudobé dějiny
Klíčová slova v dalším jazyce: collective memory;oral history;contemporary history
Abstrakt: Cílem předkládané eseje je poukázat na možnosti a meze výzkumu kolektivní paměti v oblasti soudobých dějin realizovaného za použití metody orální historie. Hlavní pozornost je přitom věnována problematice utváření, selekce a reinterpretace vzpomínek ve vztahu k identitě a kontinuitě dané sociální skupiny. Stať také v obecné rovině seznamuje čtenáře s předními představiteli paměťových studií a jejich koncepcemi kolektivní paměti.
Abstrakt v dalším jazyce: The goal of the following essay is to show possibilities and limits of an oral history research of collective memory in the field of contemporary history. The main focus is concentrated onto on the dilemma of shaping, selection and reinterpretation of memories in relation to identity and continuity of a social group. The article also provides its readers with basic overview of the most eminent representatives of memory studies and their concepts of collective memory.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 2 (2012)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hlavacek.pdfPlný text156,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6105

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.