Název: Tábory nucených prací při uranových dolech v Příbrami
Další názvy: Forced labour camps in the uranium mines in Pribram
Autoři: Skalová, Veronika
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 28-45.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6109
ISSN: 1849-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: tábory nucených prací;političtí vězni;uranový průmysl;Příbram;Jáchymov
Klíčová slova v dalším jazyce: forced labor camps;political prisoners;nuclear industry;Příbram;Jáchymov
Abstrakt: Autorka sleduje problematiku táborů nucených prací v poúnorovém Československu na příkladu táborů spojených s těžbou uranu, zejména na Jáchymovsku a Příbramsku. Kromě archivních materiálů a literatury využívá paměť dobových svědků, táborových vězňů.
Abstrakt v dalším jazyce: The author handles the issue of forced labour camps in Czechoslovakia in the post-February times as an example associated with uranium mining, grounding especially the Jachymov and Pribram. In addition to archival materials and literature she the author uses memory from contemporary witnesses, the camp prisoners.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 2, č. 2 (2012)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Skalova.pdfPlný text190,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Skalova.pdfPlný text190,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6109

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.