Title: Tábory nucených prací při uranových dolech v Příbrami
Other Titles: Forced labour camps in the uranium mines in Pribram
Authors: Skalová, Veronika
Citation: Memo: časopis pro orální historii. 2012, roč. 2, č. 2, s. 28-45.
Issue Date: 2012
Publisher: viaCentrum
Document type: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrVzVkR2RfV0JJQTg/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6109
ISSN: 1849-753X (print)
1804-7548 (online)
Keywords: tábory nucených prací;političtí vězni;uranový průmysl;Příbram;Jáchymov
Keywords in different language: forced labor camps;political prisoners;nuclear industry;Příbram;Jáchymov
Abstract: Autorka sleduje problematiku táborů nucených prací v poúnorovém Československu na příkladu táborů spojených s těžbou uranu, zejména na Jáchymovsku a Příbramsku. Kromě archivních materiálů a literatury využívá paměť dobových svědků, táborových vězňů.
Abstract in different language: The author handles the issue of forced labour camps in Czechoslovakia in the post-February times as an example associated with uranium mining, grounding especially the Jachymov and Pribram. In addition to archival materials and literature she the author uses memory from contemporary witnesses, the camp prisoners.
Appears in Collections:Roč. 2, č. 2 (2012)
Roč. 2, č. 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skalova.pdfPlný text190,29 kBAdobe PDFView/Open
Skalova.pdfPlný text190,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.