Název: Zařazení orální historie do dějepisu v základním vzdělávání
Další názvy: Use of oral history in history lessons in Czech elementary education system
Autoři: Böhmová, Lucie
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2011, roč. 1, č. 1, s. 61-65.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: https://docs.google.com/file/d/0Bxcn8cZ-v0QrM08weDJIclpSY21HUFBtcUp2d1lIQQ/edit?usp=sharing
http://hdl.handle.net/11025/6134
ISSN: 1810-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: české školství;základní škola;dějepis;orální historie
Klíčová slova v dalším jazyce: czech education;elementary school;history;oral history
Abstrakt: Článek popisuje možnosti a způsob zařazení orální historie do hodin dějepisu na základním školství. Příspěvek je uchopen jako metodologický návod. Jsou zde nastíněny tématické oblasti, v nichž lze orální historii nejlépe využít, ale také je představeno dělení orálně-historických pramenů na primární a sekundární. V článku jsou představeny výhody a nevýhody a způsob práce s jednotlivými typy těchto pramenů.
Abstrakt v dalším jazyce: This contribution describes possibilities and way of inclusion of oral history to the history lessons in elementary schools. The paper is in fact the methodology user book. There are proposals of thematic areas in which are possible to use oral history. Further there is presented qualification of oral historian sources for primary and secondary. In the article I introduce advantages and disadvantages and way of use with these sources.
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 1, č. 1 (2011)
Roč. 1, č. 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bohmova.pdfPlný text98,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.