Název: Vliv sdílení tepla radiací a prouděním na ohřev AlFe lana VVN pod zátěží
Autoři: Rot, David
Kožený, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2011, č. 3.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c4c8.pdf
http://hdl.handle.net/11025/615
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: vodiče velmi vysokého napětí;AlFe vodiče;ampacita;řízení přenosové soustavy
Klíčová slova v dalším jazyce: AlFe conductors;ampacity;transmission system control;high voltage conductors
Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou ampacity vodiče VVN. Motivací k tomuto příspěvku je stále se zvyšující počet obtížně řiditelných obnovitelných zdrojů elektrické energie připojovaných do energetické soustavy, čímž jsou kladeny stále vyšší nároky na přenosovou soustavu a především na její efektivní řízení. Proto se objevují snahy provozovatelů energetických sítí efektivně řídit přenosovou soustavu v závislosti na přenášeném výkonu a aktuálních meteorologických podmínkách v jejím okolí. Stále více se tedy v problematice energetických distribučních sítí objevuje téma ampacity vodiče. Prvním krokem k efektivnímu řízení však je znalost, jakým způsobem se AlFe vodič za různých okolních podmínek a v závislosti na aktuálním zatížení bude chovat. Právě přiblížení chování AlFe vodiče za různých okolních podmínek si klade za cíl tento článek.
Abstrakt v dalším jazyce: This article deals with the high voltage conductor ampacity. The motivation for this paper is the increasing number of hard-controllable renewable electricity sources connected to the power system. Due to this fact there are increasing demands put on the transmission systems and, especially, to their effective management. Therefore, there are efforts from energy network operators to effectively manage the transmission system according to the transmitted power and current weather conditions. Increasingly, therefore, the issue of conductor’s ampacity gets discussed in the area of energy distribution networks. The first step towards effective management of transmission systems is to understand how AlFe ropes operate under different environmental conditions and different actual load. Exploring closer the behavior of AlFe rope under different environmental conditions is the aim of this article.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Články / Articles (KEE)
Číslo 3 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r5c4c8.pdf1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/615

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.