Title: Měření a simulace odolnosti varistorů standardními a nestandardními testy
Authors: Veřtát, Ivo
Ondráček, Martin
Citation: Electroscope. 2011, č. 3.
Issue Date: 2011
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c2c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/616
ISSN: 1802-4564
Keywords: varistory;elektrická měření;odolnost;počítačová simulace
Keywords in different language: varistors;electrical measurements;toughness;computer simulation
Abstract: Článek se zabývá měřením a počítačovými simulacemi standardních i nestandardních testů varistorů, které se používají jako prvek v přepěťových ochranách. V úvodu článku jsou uvedeny základní elektrické parametry varistorů, dále seznámení se standardy týkajících se testování přepěťových ochran. V další části článku jsou provedena měření dle daných standardů. Nestandardní testy byly provedeny na generátoru velmi vysokého napětí. Pro všechna měření byly provedeny počítačové simulace v programu PSpice.
Abstract in different language: This paper deals with measurement and computer simulation of varistors tests, that are used like surge protectors. At the beginning basic characteristics parameters of varistors are described. The next section of paper introduces surge protectors standards. According to these standards measurements of varistor were realized. Nonstandardized tests use a very high voltage generator. All measurements were verified by PSpice simulation.
Rights: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2011)
Články / Articles (KAE)
Číslo 3 (2011)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c2c3.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/616

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.