Název: Měření a simulace odolnosti varistorů standardními a nestandardními testy
Autoři: Veřtát, Ivo
Ondráček, Martin
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2011, č. 3.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2011/Cislo3_2011/r5c2c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/616
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: varistory;elektrická měření;odolnost;počítačová simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: varistors;electrical measurements;toughness;computer simulation
Abstrakt: Článek se zabývá měřením a počítačovými simulacemi standardních i nestandardních testů varistorů, které se používají jako prvek v přepěťových ochranách. V úvodu článku jsou uvedeny základní elektrické parametry varistorů, dále seznámení se standardy týkajících se testování přepěťových ochran. V další části článku jsou provedena měření dle daných standardů. Nestandardní testy byly provedeny na generátoru velmi vysokého napětí. Pro všechna měření byly provedeny počítačové simulace v programu PSpice.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with measurement and computer simulation of varistors tests, that are used like surge protectors. At the beginning basic characteristics parameters of varistors are described. The next section of paper introduces surge protectors standards. According to these standards measurements of varistor were realized. Nonstandardized tests use a very high voltage generator. All measurements were verified by PSpice simulation.
Práva: Copyright © 2007-2010 Electroscope. All Rights Reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Články / Articles (KAE)
Číslo 3 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r5c2c3.pdf1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/616

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.