Název: Ortogonální multiplex s kmitočtovým dělením
Autoři: Chrobák, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2013, č. 3.
Datum vydání: 9-zář-2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2013/Cislo3_2013/r7c1c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6202
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: širokopásmová modulace;kmitočtové dělení;ortogonální multiplex
Klíčová slova v dalším jazyce: broadband technology;frequency division;ortogonal multiplex
Abstrakt: Článek seznamuje čtenáře s technologií širokopásmové modulace využívající kmitočtové dělení kanálu OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na kvalitu přenosu digitálního signálu jak u rozhlasového tak i televizního vysílání. Na rozdíl od jiných modulací, které pouze využívají jednu nosnou frekvenci modulace OFDM používá několik stovek až tisíc nosných kmitočtů. V příspěvku je představen vývoj širokopásmové modulace s podrobným rozborem převodu signálů z frekvenční oblasti do časové a také výhody takového řešení.
Abstrakt v dalším jazyce: The article should familiarize readers with broadband technology that uses frequency division modulation channel OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing). Currently, the increasing demands for quality digital signal transmission in both radio and television broadcasts. Unlike other modulations, which only use one carrier frequency modulation OFDM uses several hundreds to thousands of carriers. The paper introduced the development of broadband modulation with a detailed analysis of the transfer of signals from the frequency domain to the time and also the benefits of such a solution.
Práva: © 2013 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2013)
Číslo 3 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r7c1c6.pdfPlný text614,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6202

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.