Název: Analýza sociálních a politických příčin nepokojů v Bahrajnu na jaře roku 2011
Autoři: Tarant, Zbyněk
Citace zdrojového dokumentu: Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2013, č. 1, s. 114-139.
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2013/ACTA_FF_2013_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6275
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: arabské jaro;Sunnité;Šiíté;Írán;Sauská Arábie;Perský záliv;Bahrain
Klíčová slova v dalším jazyce: Bahrain;arab spring;Sunnis;Shiites;Iran;Saudi Arabia;Persian gulf
Abstrakt: This article attempts to explain causes and events that led to the 2011 Bahraini protests at the Pearl Roundabout. In this article, I argue that the most common explanation – i.e.: the Sunni-Shiite rivalry – has to be understood in a wider historical and geopolitical context that has been determining the actions of the regime. Where the opposition calls for domestic democratic reforms, the regime thinks in the framework of an Arab-Irani/Sunni-Shiite strife over the dominance in the Persian Gulf and treats its Shiite majority as possible “Iranian agents”, even though it is unable to prese nt any real evidence proving the alleged Iranian infl uence on the Bahraini opposition since the late 1990s. This article is based on secondary literature and media as well as on government statistics and reports by human rights NGOs, together with US diplomatic cables. The article briefl y explains the history of Bahrain, the characteristics of the current regime, signifi cant changes in the demography in the last ten years, caused by the policy of “political naturalization” (at-tajnis as-siyyasi), and the sequence of events that caused the tension of the late 2005s, which developed into the political and social eruption of 2011.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2013)
Články / Articles (KBS)
Číslo 1 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tarant.pdfPlný text291,09 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6275

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.