Název: Problémy interpretace renesančního vědění: empirie vs. tradice v renesanční kultuře
Autoři: Černá, Jana
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 14-39.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6279
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: renesance;filosofie;vědění;humanismus;přírodní filosofie
Klíčová slova v dalším jazyce: renessaince;philosophy;knowledge;humanism;natural philosophy
Abstrakt: The central theme of this study is the problem of the interpretation of Renaissance knowledge, especially the relationship between empiricism and tradition in Renaissance epoch. The paper analyses three forms of Renaissance knowledge: humanism, historia naturalis and natural philosophy. It primarily intends to reject the characteristics of Renaissance period like the age of modernism and empiricism as well as the age of renovation of antiquity. There were those who praised the classical heritage and the others who attacked the ancients while integrating many ancient concepts in their works. And therefore the Renaissance should be interpret like the period of “seeming paradoxes”.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Články / Articles (KFI)
Číslo 1 (2013)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
cerna.pdfPlný text248,7 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6279

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.