Název: Chizkijášova obnova národního, ale vazalského státu
Autoři: Hanzová, Alena
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 68-105.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6280
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Judské království;Chizkijáš;Asýrie;náboženská reforma;Deuteronomista;Izajáš
Klíčová slova v dalším jazyce: Judah Kingdom;Hezekiah;Assyria;religious reform;Deuteronomist;Izaiah
Abstrakt: The research confirmed that migration from the North Kingdom had caused large demographic changes in Judah demographic structure. The Dtr picture of Hezekiah policy differs from Izaiah account. Dtr intentions were in favour of Hezekiah, so his image of Judah history is a largely ideological (theological) description. Hezekiah policy was focused on the expansion into Gaza territory. Another historical event was the fall of Samaria which made Judah a key player in the region. Tiglatpilesar III policy caused Judah to rise as a local political power. Hezekiah policy toward Assyria is largely depicted in the text of Izaiah. Judah later became the leader of anti–Assyrian coalition. Hezekiah was leading broad diplomatic activities to Babylonia. He prepared Judah for the war with Assyria and issued the renewal of fortresses in his kingdom and the construction of Siloam tunnel. He also conducted large transfers of inhabitants from the country to the fortresses and Jerusalem. Judah was defeated but Hezekiah sustained in his position. There happened war negotiations with Rabshakeh, there might have existed dynastic ties of Hezekiah to Sinnacherib. Judah lost large territories and regions with the production of olive oil. Part of anti–Assyrian policy was the cult centralization to Jerusalem. There was a huge opposition to the centralization policy. He issued harsh cultic measures with serious fiscal consequences for the kingdom.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2012)
Číslo 1 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
hanzova.pdfPlný text650,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6280

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.