Název: Vztah instituce trestu a legitimity: Od divadla krutosti k neoliberální revoluci
Autoři: Krčál, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 3, s.
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2012/ACTA_FF_2012_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6309
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: legitimita trestu;neoliberalismus;politický řád
Klíčová slova v dalším jazyce: legitimacy of punishment;neoliberalism;political order
Abstrakt: The following article focuses on the issue of the mutual relation between punishment and the legitimacy of political order. The objective of this article is to explain how state institutions can utilise the institution of punishment to strengthen their legitimacy. The article consists of two main parts. The first part introduces the institution of punishment and the mutual relation between punishment and the legitimacy of state institutions (or of political order in general). The second part focuses on the examples of penalties in the Czech Republic. The first one aims to the case of strengthen of legitimacy thru the exemplary punishment. The second aims to the case of commodification of victim. The last one focuses on possible weakening of legitimacy thru the illegitimate punishment.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2012)
Články / Articles (KAP)
Číslo 3 (2012)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Krcal.pdfPlný text231,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6309

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.