Fakulta zdravotnických studií / Faculty of Health Care Studies

Podkomunity


Recent Submissions

Trhlíková, Šárka , Břízová, Štěpánka
Centrum pro závislé na tabáku Plzeň

Dziacka, Andrea
Prevencia syndrómu imobility u seniorov

Botíková, Andrea
Imidž a rola sestry v minulosti a dnes

Bejvančická, Petra , Brabcová, Iva
Zásady bezpečné anesteziologické péče: doporučený postup ČSARIM 2017

Krocová, Jitka , Prokešová, Radka
Rizika vzniku močových infekcí spojených se zdravotní péčí z pohledu ošetřovatelské péče