Název: Job – Rothův Román prostého člověka: Příspěvek k interpretaci (s reflexí českého překladu studie Claudia Magrise: Daleko odkud. Joseph Roth a východožidovská tradice)
Autoři: Blahutková, Daniela
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 57-68.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6329
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: východoevropší Židé;Job;Rakousko-Uhersko;Joseph Roth;Claudio Magris
Klíčová slova v dalším jazyce: eastern-european Jews;Austria-Hungary;Joseph Roth;Claudio Magris;Job
Abstrakt: The article written on the 70th anniversary of the death of the Austrian Jewish writer Joseph Roth (1894 – 1939) deals with the contemporary reception of Roth internationally and in the Czech Republic and reminds of one of Roth’s most famous novels Job. The story of a Simple Man (1930). In a dialogue with the international literary science it refl ects on the specifi c form of East Jewish ethos and assimilation as well as other topics which “the story of a simple man” brings up for discussion.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2011)
Články / Articles (KFI)
Číslo 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Blahutkova.pdfPlný text228,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6329

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.