Název: Je teologie vědou?
Autoři: Funda, Otakar A.
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2012, č. 1, s. 104-135.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6332
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: filosofie vědy;transcendence;substanční teologie;pravověrná teologie;kritická teologie
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy of science;transcendence;substantial theology;orthodox theology;critical theology
Abstrakt: Záměrem tohoto pojednání není předložit vyčerpávající studii, která by souhrnně rekapitulovala různá řešení otázky teologie jako vědy v dějinách sebepochopení teologie a sledovala též různé mody vztahu filosofie a teologie v dějinách filosofie i různé podoby sebevymezování vědy vůči teologii v dějinách přírodních věd. Zpracování takového tématu by vydalo na celou knihu. Omezím své pojednání na několik okrajových poznámek, nicméně zásadní povahy.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2011)
Články / Articles (KFI)
Číslo 1 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Funda.pdfPlný text354,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6332

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.