Název: Virchow a Haeckel: spor o teorii biologické evoluce
Autoři: Soukup, Martin
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 2, s. 94-105.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6354
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: evoluční teorie;darwinismus;sociální darwinismus;eugenika
Klíčová slova v dalším jazyce: evolutionary theory;darwinism;social darwinism;eugenics
Abstrakt: Aim of the paper is analysis of scientific works of Rudolf Virchow and Ernst Haeckel. Particular attention is devoted to Virchow – Haeckel controversy on the theory of biological evolution. Principal part of the article is focused on the analysis of Haeckel’s work as potential root of the theory of race as well as racial hygiene in the period National Socialism in Germany. In detail is discussed monistic philosophy and role of Monist League.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2011)
Číslo 2 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
soukup.pdfPlný text180,54 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6354

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.