Název: Vzpomínky na Šulgiho: obraz proslulého panovníka v mezopotámském písemnictví po pádu III. dynastie urské
Autoři: Vacín, Luděk
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 3, s. 132-145.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6374
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Mezopotámie;3. urská dynastie;Šulgi;královské nápisy;omina;kronika;proroctví
Klíčová slova v dalším jazyce: Mesopotamia;Ur III Dynasty;royal inscriptions;omens;chronicle;prophecies;Šulgi
Abstrakt: The present paper examines the image of the most illustrious ruler of the Ur III Dynasty (2012 – 2004 B.C.), Šulgi, in later periods of Mesopotamian history. It deals with all attested ways in which the memory of some of Šulgi's ideological and military achievements was preserved. Further, it scrutinizes the contexts in which his name was recalled and attempts to uncover the purposes to which such an undertaking may have served in later Mesopotamia. The paper does not examine the numerous royal hymns of Šulgi, although these are preserved not in Ur III but in Old Babylonian manuscripts, because the present author understands these texts as a product of the former era, the lack of contemporary copies notwithstanding. Thus, the article rather focuses on later copies of Šulgi's original royal inscriptions and letters but above all on his image in post-Ur III literary works such as omens, chronicles, and a ‘prophecy’, as well as on interesting mentions of Šulgi in the inscriptions of kings Nebuchadnezzar II and Nabonidus.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2011)
Číslo 3 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vacin.pdfPlný text216,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6374

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.