Název: Studium pozůstatků zemědělských aktivit na Drahanské vrchovině
Autoři: Čulíková, Lucie
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 26-37.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6381
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: zemědělství;polní systém;plužiny;středověk;Drahanská vrchovina
Klíčová slova v dalším jazyce: agriculture;field system;field patterns;middle ages;Drahany upland
Abstrakt: In this paper were studied ploughlands in the Drahany Upland. Analysis and evaluation of data obtained during surface survey in the Drahany Upland provided view of character of the Middle Age ploughlands. Generally, we can observe fi elds situated in higher altitudes on slopes and prevailingly on brown soils and are often oriented to south. It was found out during monitoring of chance of erosion that these sites are endangered by water erosion but these sites are based on places relatively safe from wind erosion. Vector synthesis was used for exploring mutual relations and structures in the data set. Via this kind of testing, we were able to determine large ploughlands situated on sites suitable for agriculture and also ploughlands which are much smaller and are placed in environment not favorable for farming (e.g. steeper slopes, higher altitude, orientation of the slope in other direction than to south etc.). On the basis of these observations, we can logically conclude that larger villages were founded on sites with acceptable agricultural conditions.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Culikova.pdfPlný text1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6381

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.