Název: Možnosti elektrické odporové metody na příkladu vrcholně a pozdně středověkých památek dochovaných v lesním prostředí
Autoři: Baierl, Petr
Hložek, Josef
Menšík, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 14-25.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6382
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: archeologie;geofyzika;geofyzikální průzkum;pevnosti;hrad;vesnice;středověk
Klíčová slova v dalším jazyce: archaeology;geophysics;geophysical survey;strongholds;castle;villages;middle ages
Abstrakt: The article brings information about use of the resistivity methods in relation to specifi c forested area and possibilities of introduction of this technique on various types of the archeological situations and sites. Application of geophysical methods on preserved features can bring crucial knowledge in character and use of preserved archaeological sites from the Middle Age up to the Modern period. Possibilities of this method and its further potential in research of the presented sites are summarized and discussed.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Články / Articles (KAR)
Články / Articles (KSA)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Baierl.pdfPlný text773,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6382

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.