Název: Pohřební ritus a hmotná kultura pohřebišť 16.–19. století v Čechách
Autoři: Hanušová, Veronika
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 51-67.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6383
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: pohřební ritus;novověk;16.-19. století;hmotná kultura;České Budějovice
Klíčová slova v dalším jazyce: burial rite;modern age;16th-19th century;material culture;České Budějovice
Abstrakt: The submitted article concern the burial rite and funerary equipment from the 16th to 19th century. For this purpose, is used primarily research from the burial ground at the church st. Nicolas in České Budějovice. For this reason concentrates on town environment. The main aim is to describe the burial rite and funerary equipment of the dead in Bohemia, on the basis of archaeological, historical, ethnographic and anthropological sources. Great attention is paid to devotional articles which represented objects, which accompanied the dead in this life and hereafter. Devotional objects are found at the burial grounds in Czech Republic and Europe. The article is output of my thesis and also outlines the scope of my disertation work.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hanusova.pdfPlný text1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6383

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.