Název: Zpráva o západočeské sídlištní keramice z mladší doby bronzové
Autoři: Hlásek, Daniel
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 67-84.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6384
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: pozdní doba bronzová;Knovíz-Milavečská kultura;sídlištní keramika;Západní Čechy
Klíčová slova v dalším jazyce: late bronze age;Knovíz-Milaveč culture;settlement pottery;West Bohemia
Abstrakt: The article presents the results of a problem called West Bohemian settlement ceramics from the Late Bronze Age. It contains the history of the research and current views on the topic. Due to the adverse natural enviroment pottery in West Bohemia is much harder to preserve. Nowadays pottery image is extremely dissimilar to the original image. Three periods were defi ned in the development of the Late Bronze Age and contents of each single periods from settlements fi nds. This pottery showns great variability of shapes and is obvious piece of the Eneolithic-Bronze age Pottery complex. The rich Late Bronze Age pottery is suitable for solving common archaeological problems.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hlasek.pdfPlný text2,94 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6384

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.