Název: Nálezy štípané industrie na širším území obce Tachov
Autoři: Moravcová, Marta
Vokounová Franzeová, Dagmar
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 37-50.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6386
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Tachov;pozdní paleolit;mezolit;povrchový sběr;štípaná industrie
Klíčová slova v dalším jazyce: late paleolith;mesolithic;surface collection;chipped stone industry;Tachov
Abstrakt: This article summarized archaeological research of hunter-gatherers settlement at the area of Tachov district. It discusses the chipped stone industry fi ndings directly from the city Tachov, and cadastres of the Malý and Velký Rapotín. The article briefl y outlines the current knowledge of the history of archaeological research in selected areas with overlap into Bavaria. Evaluated were geomorphological and geological conditions of selected area and also chipped stone industry itself split in terms of raw material, metrics and division into technological groups and tool types. Part of the article is a detailed evaluation of the largest examined fi le from Velký Rapotín site and a list of remaining fi ndings. In its conclusion the article is focused on how were the fi ndings obtain and the issue of surface collections itself.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Články / Articles (KAR)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moravcova.pdfPlný text785,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6386

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.