Název: Nálezy hrotov kopijí/oštepov z doby bronzovej na Slovensku (Príspevok k výskytu zdobených kopijí)
Autoři: Ölvecky, Róbert
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 178-203.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6391
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: doba bronzová;Slovensko;kopí;typologie
Klíčová slova v dalším jazyce: bronze age;Slovakia;spears;typology
Abstrakt: The paper presents an insight in the issue of spears in Bronze Age in Slovakia. The spears are considered to be the fi rst specialized weapons of old Bronze Age. There are created two big groups: adorned and unadorned spears, whereby the first one is in the principal point of our intentness. The aim was to show shape variability of spears. A special attention is paid to the typology based on the blade shape and spear profi ling. It rests on recent famous publications. There was a poor interest to elaborate these founds in past because of its time intersection and its small mutual shape differences.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Olvecky.pdfPlný text2,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6391

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.