Název: Analýza rostlinných makrozbytků z pravěkých nalezišť jižních Čech
Autoři: Šálková, Tereza
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2011, č. 4, s. 203-213.
Datum vydání: 2011
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2011/ACTA_FF_2011_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6392
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: archeobotanika;makrozbytky;raný středověk;pravěk
Klíčová slova v dalším jazyce: archaeobotany;macro remains;early middle ages;prehistory
Abstrakt: The aim of this article is notify of current macro-remain analysis in the region of South Bohemia. Macro-remains analysis is another source of interpretation of archaeological infi lls and layers and it makes possible to reconstruct palaeoeconomy of settlement areas (e.g. housing, economy, burials, ritual areas. Knowledge about crop macro-remains is necessary for the reconstruction of subsistence strategy of prehistoric populations. Macro-remains of weeds could identify character of prehistoric agriculture (planting, harvesting, processing and utilization of utility plants).
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2011)
Číslo 4 (2011)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
salkova.pdfPlný text207,3 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6392

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.