Název: Postava velekněze v Izraeli a Mezopotámii
Autoři: Moulis, David Rafael
Žouželková, Eva
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 2, s. 39-61.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6417
ISSN: 1810–0364
Klíčová slova: náboženský život;velekněží;Mezopotámie;Izrael
Klíčová slova v dalším jazyce: religious life;high priests;Mesopotamia;Israel
Abstrakt: Everyday life of all peoples of the Near East was influenced by religion. We have abundant evidence of persons connected with the cult and thereby gaining great influence not only socially, but also in the political way of life. The position of high-priest was one of these. This article deals with this position in ancient Israel and Mesopotamia through the years.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2010)
Číslo 2 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Moulis.pdfPlný text895,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6417

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.