Číslo 3 (2010) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 24
Benediktová Větrovcová, Marie
Filosofické aspekty al-Chvárizmího Aritmetického a Algebraického traktátu

Vacíková, Jana
Příběh rodu Homo: Nové dějiny evoluce člověka

Šimek, Zdeněk
Pozitivizmus jako společenský jev

Schuster, Radek
Kauzální nexus jako gramatické pravidlo

Semerát, Pavel
Real Utopia – Participatory Society for The 21st Century

Chvojka, Ondřej , Vopěnka, Petr
Rozhovor s profesorem Petrem Vopěnkou

Polák, Michal
Elementární báze poznání: protokolární věty

Mikeš, Jan
Elektrotechnika a její knižní reflexe od konce 18. století do vzniku Československé republiky

Kratochvíl, Miloš
Psychologie v epistemologii Jeana Piageta a Gastona Bachelarda

Kočandrle, Radim
Blesk a hrom v mílétském myšlení

Kastnerová, Martina
Vztah historického a fikčního narativu: příspěvek k metodologii vědy

Chvojka, Ondřej
Za horizont euklidovského geometrického názoru

Havelková, Michaela
Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním: Úvahy o povaze, postupech a mezích historické vědy

Havelková, Michaela
Reflexe ženského světa v díle Albíny Dratvové na pozadí druhé světové války

Hanzelínová, Lada
Otto Neurath: vznik metody Isotype

Fürbachová, Eva
Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy

Fiala, Jiří
Filosofické pozadí Grassmannovy Ausdehnungslehre

Černá, Jana
Scientia est potentia: Renesanční věda ve službách španělského impéria

Brabec, Jan
Procitnutí do živé země

Sládek Antalovská, Kateřina
Dějiny výzkumu slangu a argotu u nás

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 20 z 24