Název: Dějiny výzkumu slangu a argotu u nás
Autoři: Sládek Antalovská, Kateřina
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 137-154.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6435
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: sociolingvistika;slang;argot;sociální náření;sociolekt
Klíčová slova v dalším jazyce: sociolinguistics;slang;argot;social dialect;sociolect
Abstrakt: The text shows in chronological order the development of opinions on the content and the extent of terms in slang and argot in Czech sociolinguistics. One of the main problems which Czech sociolinguistics has not resolved yet is the acceptation of a linking term for slang and argot. The author in her text introduces several suggestions that come from Czech sociolinguists on how to deal with such a problematic area. The most discussed expression is definitely social dialect. The latest suggestion is the expression sociolect which was named by J. Hubáček at the last conference in Pilsen in 2008 devoted to slang and argot. Whether this expression is accepted and used by the sociolinguistic public will be clear only in the course of time. Amongst others, though less discussed topics could also be the re-evaluation of the definition of argot. The two suggestions how to deal with the problem are introduced by A. Jaklová in her acrticle ”Is argot going to be newly defined?” This text also discusses the options which might be used by the Czech linguist to give a new definition of argot and newly charaterize the groups of speakers.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2010)
Články / Articles (KFI)
Číslo 3 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Antalovska.pdfPlný text202,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6435

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.