Název: Filosofické pozadí Grassmannovy Ausdehnungslehre
Autoři: Fiala, Jiří
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 17-38.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6438
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: filosofie matematiky
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy of mathematics
Abstrakt: Hermann Grassmann a příčiny odmítavého postoje ke Grassmannově matematice. Soustředíme se na úvodní části Grassmannovy Ausdehnungslehre a zaměříme se na filosofické pozadí. Dále představíme Grassmannovo pojetí čisté matematiky, geometrie a nauky o prostoru, nauku o extenzitách a obecnou nauku o formách. Neopomineme ani pojetí spojitosti.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2010)
Články / Articles (KFI)
Číslo 3 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fiala.pdfPlný text249,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6438

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.