Název: Reflexe ženského světa v díle Albíny Dratvové na pozadí druhé světové války
Autoři: Havelková, Michaela
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 199-216.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6441
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: gender;druhá světová válka;vědecký výzkum;ženský svět;feminismus
Klíčová slova v dalším jazyce: gender;World War II;scientific research;women's world;feminism
Abstrakt: The study is focused on the personality of the significant woman of Czech science: the philosopher Albína Dratvová (1891– 1969). She became famous not only as the author of the reputable philosophical propedeutics but also due to her publications influenced by the psychology. The main question of the study is the focal point of her work – women. In many of her publications Dratvová analyses the female nature, attitudes to world and compares it with the masculine perspective. It is possible to follow this topic in the sizable number of archival material. Her activity in this area of scientific research culminates during the World War II. In this context the study is focused on the point of patriotism. It is interesting that the surroundings often saw her as a feminist, but Dratvová strictly refused such labelling. After all it is possible to find the parallels in her views with the ideas of the woman’s movement.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2010)
Číslo 3 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Havelkova.pdfPlný text211,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6441

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.