Název: Filosofické aspekty al-Chvárizmího Aritmetického a Algebraického traktátu
Autoři: Benediktová Větrovcová, Marie
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 3, s. 77-97.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6454
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: filosofie matematiky;arabská matematika;historie;středověk;Muhammad ibn Músa al-Chórézmí
Klíčová slova v dalším jazyce: philosophy of mathematics;arabian mathematics;history;middle ages;Muhammad ibn Músa al-Chórézmí
Abstrakt: Al-Khwarizmi’s books Al-Kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa-l-muqabal (The Book of Aljabr and Almuqabala) and Al-Kitab al-jam wa-t-tafriq bi-hisab al-Hind (a source for Dixit Algorizmi) form the origin of the mathematics of calculations, i.e. arithmetic and algebra. The first Czech translation of these books with the commentary by Petr Vopěnka was published in 2008. The 2nd edition (2009), involves the three new additional texts. The purpose of this contribution is an introduction to these source books with stressing out origins of Arabic mathematics of calculations and the border lines between the Indian and Greek mathematics. The paper deals with also some philosophical and methodical aspects of them.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2010)
Články / Articles (FF)
Číslo 3 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vetrovcova.pdfPlný text286,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6454

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.