Název: Potenciál formálních a neformálních prostorových analýz pro sledování vývoje a uspořádání středověkých vesnic
Autoři: Baumanová, Monika
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 4, s. 219-238.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6459
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: středověké vesnice;zaniklé vesnice;archeologický výzkum;prostorová analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: medieval villages;extinct villages;archaeological research;spatial analysis
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2010)
Číslo 4 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Baumanova.pdfPlný text752,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6459

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.