Title: Potenciál formálních a neformálních prostorových analýz pro sledování vývoje a uspořádání středověkých vesnic
Authors: Baumanová, Monika
Citation: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 4, s. 219-238.
Issue Date: 2010
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6459
ISSN: 1802-0364
Keywords: středověké vesnice;zaniklé vesnice;archeologický výzkum;prostorová analýza
Keywords in different language: medieval villages;extinct villages;archaeological research;spatial analysis
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Číslo 4 (2010)
Číslo 4 (2010)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baumanova.pdfPlný text752,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/6459

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.