Název: Geofyzikální průzkum mohylového pohřebiště Javor-Hádky (k. ú. Milínov, okr. Rokycany)
Autoři: Krištuf, Petr
Švejcar, Ondřej
Baierl, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 4, s. 49-63.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6468
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: archeologie;geofyzikální výzkum;mohyly;západní Čechy;magnetometer
Klíčová slova v dalším jazyce: archaeology;geophysical survey;burial mounds;West Bohemia;magnetometer
Abstrakt: The article presents the results of a geohysical survey undetaken with the use of cesium magnetometer on the site with burial mounds Javor-Hádky (region of Rokycany). The survey focused on the western part of the burial ground, where there was identified an empty space among the mounds. The survey was supposed to resolve the issue of why this space is present. The survey revealed several magnetic anomalies, which can represent sunken features. They are mainly linear features, which were interpreted as the remains of roads or water channels. Other anomalies proved the existence of the now disappeared mound bank. The interpretation of other anomalies is uncertain. The results demonstrate the advantages of the use of a non-destructive archaeological survey using geophysical prospection for gaining further information about the spatial structure of burial mound cemeteries.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (FF)
Články / Articles (NTC)
Číslo 4 (2010)
Číslo 4 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kristuf.pdfPlný text626,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6468

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.