Název: Zaniklá středověká a raně novověká vesnice Vojkov na Černokostelecku: nedestruktivní výzkum
Autoři: Vařeka, Pavel
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2010, č. 4, s. 147-181.
Datum vydání: 2010
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2010/ACTA_FF_2010_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6476
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: archeologický výzkum;středověk;zaniklé vesnice;Vojkov
Klíčová slova v dalším jazyce: archaeological research;middle ages;extinct villages;Vojkov
Abstrakt: This article presents results from the non-destructive archaeological research of the deserted Medieval and Postmedieval village Vojkov (ca. 15 km South-East from Prague). Despite of extensive damage due to the modern crossroad, the surface survey has brought information concerning the extent of the site and several relief features represent remains of buildings. Numerous finds produced by the surface artefacts collection made possible to identify the spatial transformations of the village throughout three chronological phases (the 13th century, 14th–15th century, 16th– early 17th century).
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2010)
Články / Articles (KAR)
Číslo 4 (2010)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vareka.pdfPlný text1,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6476

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.