Název: Moc, revoluce a kolektivní jednání v dílech Michaela Manna, Charlese Tillyho a Thedy Skocpolové
Autoři: Holubec, Stanislav
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 4, s. 41-61.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://actaff.zcu.cz/export/sites/ffacta/archives/2009/ACTA_FF_2009_4.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6484
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: sociologie;moc;revoluce;kolektivní jednání;hostorická sociologie;Michael Mann;Charles Tilly;Thed Skocpal
Klíčová slova v dalším jazyce: sociology;power;revolution;collective negotiations;historical sociology;Michael Mann;Charles Tilly;Thed Skocpal
Abstrakt: Michael Mann, Charles Tilly a Theda Skocpol are the leading personalities of the so called “New historical sociology” in 80ies. The main goal of the article is to present the ideas and thinking of these three in Czech social sciences less known authors and try to outline the comparison of their approaches. Based on analysis of their works and the secondary literature on them, the article shows that all of the authors connect not only the historic-sociological method but as well the modernization perspective, interest for the social change, inspiration by Marx and Weber and the revision of their thinking. On the other hand there are significant differences among them based on their topics (in sense of space and time), interests for a different social processes, macro-, mezo- and micro approach and methods of their research.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 4 (2009)
Články / Articles (KSS)
Číslo 4 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Holubec.pdfPlný text248,78 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6484

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.