Katedra správního práva / Department of Administrative Law

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Suchá, Julie
Právní úprava nakládání se zvířaty ve veřejném a soukromém právu

This thesis deals with legal regulation of protection of animals in both Czech law and international law. My primary goal was to analyze these legal regulations. Regarding Czech law I dealt with treating of animals in areas of private and public law. Besides describing the...

Vlčková, Veronika
Právní úprava a prevence průmyslových havárií

This diploma thesis deals with the historical development of law and prevention of industrial accidents, focusing on the description of important acts at international, European and Czech levels, including their subsequent evaluation. Special attention is also paid to major industrial accidents,&...

Korčák, Marek
Podmínky vyvlastnění dle vyvlastňovacího zákona

This diploma thesis "Conditions of expropriation under the exprorpiation act" aims to acquaint readers with these conditions. The interpretation relates primarily to the expropriation law. However, we find other conditions in other regulations. The introduction discusses the concept of prope...

Štella, Jakub
Právní úprava ochrany národních parků

This thesis deals with legal regulation of national parks protection. National parks and means of their protection are regulated in Act No. 114/1992 Coll., on nature conservation and landscape protection. The legal regulation of national parks had come through very essential changes,&#x...

Marešová, Magdaléna
Přestupky proti občanskému soužití a majetku

This thesis deals with the topic of offences against the civil coexistence and property. Facts of offences against the civil coexistence and property are defined by the act n. 251/2016 Co. This act was adopted with act n. 250/2016 Co. and act n. 183/2017 Co....