Název: Originál či napodobenina? „Syropalestinské importy” v Egyptě doby Staré říše
Autoři: Jirásková, Lucie
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 2, s. 15-22.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6501
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: egyptologie;nádoby;keramika;importy;hrobky;starověký Egypt
Klíčová slova v dalším jazyce: egyptology;containers;ceramics;imports;tombs;ancient Egypt
Abstrakt: The vessels of Syria-Palestinian form acquired from the Archaic Period or Old Kingdom contexts had been considered as genuine imports brought to Egypt from Asia by the means of long-distance trade. However, the analysis performed by Naomi Porat on the „foreign” pottery found within the tomb U-j at the Predynastic U-cemetery at Abydos showed that most of the vessels had probably been made in Egypt from the Nile silt. New publications from the recent research at Saqqara and Abusir have raised doubts concerning the origin of combed ware uncovered in the tombs of some Fifth and Sixth Dynasty official. As the chemical analyses cannot be always relied on, different approaches to the problem should be found. The aim of the paper is represented by the focus on the social background of the people who had the „foreign” vessels deposited in their tombs, general political development and a particular feature of the combed ware – their volume.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2009)
Číslo 2 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jiraskova.pdfPlný text170,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6501

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.