Název: Prvorozenectví v knize Genesis prizmatem sociální a kulturní antropologie
Autoři: Polifková, Barbora
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 2, s. 75-81.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_2.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6504
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: prvorozenectví;starověký Izrael;příbuzenský systém;hebrejská bible;sociální a kulturní antropologie
Klíčová slova v dalším jazyce: primogeniture;ancient Israel;kinship system;hebrew bible;social and cultural anthropology
Abstrakt: Primogeniture, or succession by the eldest son, seems to have been the preferred rule in ancient Israel as this institution is explicitly promulgated in one passage (Dt 21:15-17), and is implicitly assumed in many accounts of individual cases. However, biblical acknowledgement of primogeniture usually occurs in contexts where the rule is broken as in the life histories of important religious and political figures, including Isaac, Jacob, Joseph, and David. The paper will discuss possible interpretations of these transgressions with the help of textual analysis confronted with archeological picture of the times, where the crucial texts redactions were done. Basically the main concern of the paper is not the historical or anthropological ”correction” of biblical text but deeper understanding of the editorial intensions which undoubtedly transformed the ancient traditions about ancestors.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2009)
Články / Articles (KBS)
Číslo 2 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
polifkova.pdfPlný text129,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6504

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.