Název: Jóšijášova reforma jako politický záměr Judského státu
Autoři: Hanzová, Alena
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 1, s. 93-114.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_1.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6522
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: judaismus;Izrael;Judsko;7. stol. př. n. l.
Klíčová slova v dalším jazyce: judaism;Izrael;Judah;7th century BC
Abstrakt: The study examines the textual, exegetical and historical questions concerning the religious reform of King Josiah. His reign is dated to 7th century BC, when the region of Israel and Judah was occupied by Assyrian Empire. Accepting the biblical text as it stands, the study argues that the Josiah´s reform was not only the religious reform, but there is prevailing political intention of the reform. In the field of literary and historical research of the topic of Josiah´s reform and Deuteronomistic History and the Chronicler there are many approaches which the study introduces and analyses. The study reviews the development of the research approaches from the 19th century to the end of 20th century, particularly the thesis of Kuenen, Wellhausen, De Wette, Jepsen, Noth and others. Finally it is focused upon the main Josiah´s reform and the intention of the Deuteronomy History, which attempt to remove foreign cults and Assyrian cults from Judah and Israel too and support the Jahve ´s cult in Jerusalem.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 1 (2009)
Číslo 1 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hanzova.pdfPlný text265,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6522

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.