Název: Policy analysis developments in Slovenia
Autoři: Fink-Hafner, Danica
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 3, s. 51-74.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6538
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: politický vývoj;politologie;evropská integrace;Slovinsko
Klíčová slova v dalším jazyce: political development;politology;european integration;Slovenia
Abstrakt: Among all post-socialist countries, the institutionalisation of political science (as well as policy analysis) in Slovenia probably has one of the longest traditions. Policy analysis developments in Slovenia can be explained by three main factors: a) internal political science developments; b) the transition to a democracy and its consolidation in a newly established state; and c) Slovenia joining European integration processes. This brief historical overview of policy analysis as developed in the framework of political science on Slovenian territory relies on some previously published reviews of political science developments in Slovenia and former Yugoslavia, data gathered from Slovenian research and teaching institutions, information drawn from the Internet (COBISS – researchers’ online bibliographies, Slovenian research and teaching institutions’ web pages), surveys conducted among undergraduate alumni and comments made by experts in the field.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Fink-Hafner.pdfPlný text260,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6538

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.