Název: Vývoj a charakteristiky koaličních dohod ve Slovinsku
Autoři: Krašovec, Alenka
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 3, s. 117-132.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6540
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: politické systémy;vláda;koaliční dohody;1993-2008;Slovinsko
Klíčová slova v dalším jazyce: political systems;government;coalition agreement;Slovenia;1993-2008
Abstrakt: Composition and duration of governmental coalitions are the most frequent research topics within the fi eld of coalitions, while more detailed researches of characteristics of coalition agreements as well as their signifi cance for coalition governance are usually overlooked. The article presents development and characteristics of coalition agreements in Slovenia. As comparative analysis have showed there are three main topics covered by coalition agreements, policies, portfolio allocation, and ways of prevention or resolution of potential confl icts. It last several decades there has been clear tendency toward greater emphasis on policies in coalition agreements. The case study of Slovenia fi rst presents characteristics of Slovenian governments. Further, it reveals that coalition agreements are actually a norm in Slovenian politics. Analysis of all post-electoral coalition agreements shows that all above-mentioned three main topics have been also included in Slovenian coalition agreements in the period 1993–2008 with the same tendency of greater importance of policies within time perspective.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
krasovec.pdfPlný text236,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6540

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.