Název: Sasko-česká vysokoškolská iniciativa (STHI) – přeshraniční spolupráce Technické univerzity Chemnitz a Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: Jurczek, Peter
Citace zdrojového dokumentu: Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. 2009, č. 3, s. 311-322.
Datum vydání: 2009
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://ff.zcu.cz/files/Acta-FF/2009/ACTA_FF_2009_3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/6548
ISSN: 1802-0364
Klíčová slova: Sasko-česká vysokoškolská iniciativa;přeshraniční spolupráce;Technická univerzita Chemnitz;Západočeská univerzita v Plzni
Klíčová slova v dalším jazyce: Saxony-czech university collegium and initiative;crossboarder cooperation;Technical university of Chemnitz;University of West Bohemia in Pilsen
Abstrakt: The aim of the article is to present development and content of specific Czech-Saxonian cooperation at the university level. The Technical University in Chemnitz/Germany has been developed since the beginning of 1990s broad cooperation network with selected Czech universities with the University of West Bohemia in Pilsen at the fi rst place. The cooperation in regional geography, social sciences, philology and other fi elds was institutionalised with the support of the European Union in Saxony-Czech University Center, later Saxony-Czech University Collegium and nitiative, respectively.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2009)
Číslo 3 (2009)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jurczek.pdfPlný text300,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/6548

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.