Název: Nástroje řízení kvality
Autoři: Kochmannová, Eva
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 2.
Datum vydání: 10-úno-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r6c1c3.pdf
http://hdl.handle.net/11025/680
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: řízení jakosti
Klíčová slova v dalším jazyce: quality management
Abstrakt: Řízení jakosti, neboli kvality, anglicky QMS = Quality Management Systém, je definován jako skupina procesů a procedur, které je zapotřebí k plánování a realizaci v oblasti hlavní činnosti organizace. Řízení kvality umožňuje v organizaci měření a zlepšování procesů, čímž vede k celkovému zlepšení výkonu společnosti. Za průkopníky metody řízení kvality v 19. století jsou považováni Frederick Winslow Taylor a Henry Ford. Taylor založil oddělení kvality, aby dohlížela na kvalitu produktů a napravovala chyby, Ford zdokonalil zajištění výroby standardního produktu. Management kvality měl odjakživa kontrolní funkci, tedy prováděl namátkové kontroly a napravoval chyby. Až W. Edwards Deming se zasloužil se svými poznatky statistických kontrol o rozkvět nového oboru „kvalita“. Kvalita, jako povolání a manažerský proces spojený s funkcemi kvality, byl zaveden v průběhu druhé poloviny 20. století. Dnes kvalita neplní jen tu obávanou kontrolní funkci, ale zabývá se dalšími dílčími obory, jako je plánování kvality a prevence, rozvoj metod kvality a poradenství, strategie kvality, aplikace a proces stálého zlepšování.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 2 (2012)
Číslo 2 (2012)
Články / Articles (FEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c1c3.pdf399,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/680

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.