Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPapcun, Peter-
dc.contributor.authorČopík, Matěj-
dc.contributor.authorIlkovič, Jan-
dc.date.accessioned2012-11-26T07:14:42Z
dc.date.available2012-11-26T07:14:42Z
dc.date.issued2012-05-02
dc.identifier.citationElectroscope. 2012, č. 2.cs_CZ
dc.identifier.issn1802-4564
dc.identifier.urihttp://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo2_2012/r5c4c6.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/685
dc.format9 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isosksk
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnickács_CZ
dc.relation.ispartofseriesElectroscopecs_CZ
dc.rights© 2012 Electroscope. All rights reserved.en
dc.subjectřídící systémycs_CZ
dc.subjectprůmyslové robotycs_CZ
dc.subjectMitsubishi RV-2SDBcs_CZ
dc.subjectmontážní linkacs_CZ
dc.titleRiadenie robota integrovaného v pružnom výrobnom systémesk
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis article presents control architecture of industrial robot Mitsubishi RV-2SDB that is integrated into Flexible Manufacturing Company. The robot handle head is equipped with air vacuum suction cups, by which the robot handles with the products. The robot is part of the Flexible Assembly Company that serves for research in the Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, and also as an educational model for students of the department. Flexible Assembly Company is the official name for the assembly line, whose role is composing well-defined components into the final product. Based on customer requirements is possible in this installation process make certain modification of control program, which also alters the appearance of the final product.en
dc.description.abstract-translatedČlánok sa venuje návrhu riadenia priemyselného robota Mitsubishi RV-2SDB, ktorý je integrovaný do flexibilného montážneho pracoviska. V úchopnej hlavici spomenutého robota sa nachádza aktívna vzduchová prísavka, pomocou ktorej robot manipuluje s výrobkami. Tento robot je súčasťou Flexibilného montážneho podniku, ktorý slúži pre výskum na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie, a tiež ako vzdelávací model pre študentov. Flexibilný montážny podnik je oficiálny názov pre montážnu linku, ktorej úlohou je skladanie presne definovaných komponentov do výsledného produktu. Na základe požiadavky zákazníka je možné v tomto procese montáže vykonať určité programové modifikácie, čím sa samozrejme vzhľad výsledného produktu pozmení.sk
dc.subject.translatedcontrol systemsen
dc.subject.translatedindustrial robotsen
dc.subject.translatedproduction lineen
dc.subject.translatedMitsubishi RV-2SDBen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 2 (2012)
Číslo 2 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r5c4c6.pdf658,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/685

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.