Title: Návrh prostředí pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů
Authors: Januška, Martin
Poór, Peter
Kurkin, Ondřej
Citation: Electroscope. 2012, č. 3.
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Document type: článek
article
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c4c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/691
ISSN: 1802-4564
Keywords: komunikační prostředí;síťová komunikace;virtuální firmy
Keywords in different language: communication environment;network communication;virtual firms
Abstract: Předkládaný článek se zabývá obecným popisem požadavků na komunikační prostředí efektivně využitelné pro podporu konceptu virtuálních firem respektive pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů. Článek je stručným nastíněním problematiky, kterou se podrobně zabývá disertační práce autora.
Abstract in different language: This paper deals with description of requirements for communication environment effectively usable for virtual enterprise paradigm support or for effective communication between large number of users across number of different business subjects. The paper briefly introduce communication problems in virtual enterprise paradigm and theoretical design of appropriate communication environment. Detail description and process analysis is available in author dissertation thesis.
Rights: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Appears in Collections:Číslo 3 (2012)
Články / Articles (KPV)
Články / Articles (KPM)
Číslo 3 (2012)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r6c4c6.pdf535,86 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/691

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.