Název: Návrh prostředí pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů
Autoři: Januška, Martin
Poór, Peter
Kurkin, Ondřej
Citace zdrojového dokumentu: Electroscope. 2012, č. 3.
Datum vydání: 23-lis-2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
Typ dokumentu: article
článek
URI: http://147.228.94.30/images/PDF/Rocnik2012/Cislo3_2012/r6c4c6.pdf
http://hdl.handle.net/11025/691
ISSN: 1802-4564
Klíčová slova: komunikační prostředí;síťová komunikace;virtuální firmy
Klíčová slova v dalším jazyce: communication environment;network communication;virtual firms
Abstrakt: Předkládaný článek se zabývá obecným popisem požadavků na komunikační prostředí efektivně využitelné pro podporu konceptu virtuálních firem respektive pro efektivní komunikaci velkého počtu lidí napříč řadou různých obchodních subjektů. Článek je stručným nastíněním problematiky, kterou se podrobně zabývá disertační práce autora.
Abstrakt v dalším jazyce: This paper deals with description of requirements for communication environment effectively usable for virtual enterprise paradigm support or for effective communication between large number of users across number of different business subjects. The paper briefly introduce communication problems in virtual enterprise paradigm and theoretical design of appropriate communication environment. Detail description and process analysis is available in author dissertation thesis.
Práva: © 2012 Electroscope. All rights reserved.
Vyskytuje se v kolekcích:Číslo 3 (2012)
Články / Articles (FEK)
Číslo 3 (2012)
Články / Articles (FEL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
r6c4c6.pdf535,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/691

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.