Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorKodet, Romancs
dc.contributor.authorKřivancová, Janacs
dc.contributor.refereeBudil, Ivocs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:26:28Z
dc.date.available2012-06-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:26:28Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-04-24cs
dc.identifier52096cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7012
dc.description.abstractZa téma své bakalářské práce jsem si zvolila Okupaci Československé republiky vojsky varšavské pětky, uskutečněné ve dnech z 20. 8. na 21. 8. roku 1968. Pokusila jsem se nastínit události a příčiny, které předcházely a vyprovokovaly radikální zásah Sovětského svazu a jeho partnerů. Po krátkém rozboru těchto událostí byla pozornost věnována hlavnímu tématu tj. samotné invazi a československé veřejnosti, která se netajila odporem a pohrdáním vůči okupantům. Analyzována byla také jednání československé vlády se sovětskými špičkami probíhající ve dnech 23. srpna až 26. srpna, která vyústila v tzv. Moskevský protokol.cs
dc.format91 s. (154 759 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectokupacecs
dc.subjectsrpen 1968cs
dc.subjectMoskevský protokolcs
dc.subjectpražské jarocs
dc.subjectAlexandr Dubčekcs
dc.subjectreformní frakcecs
dc.subjectvaršavská pětkacs
dc.titleOkupace Československa 1968cs
dc.title.alternativeOccupation of Czechoslovakia 1968en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.description.departmentKatedra historických vědcs
dc.thesis.degree-programHistorické vědycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedFor the theme of my thesis I chose the occupation of Czechoslovakia by the Warsaw fives, made on the 20th August for 21th August in 1968. I have tried to outline the events and causes that preceded and provoked radical intervention of the Soviet Union and its partners. After a short brief of these parsing events the attention was paid to the main topic, i.e. the invasion and the Czechoslovakia public, who made no secret of disgust and disdain for the occupiers. Analysed was also the negotiations of the government of Czechoslovakia with Soviet leaders going on 23th August to 26th August, which resulted in the so-called Moscow Protocol.en
dc.subject.translatedoccupationen
dc.subject.translatedAugust 1968en
dc.subject.translatedMoscow protocolen
dc.subject.translatedprague springen
dc.subject.translatedAlexandr Dubčeken
dc.subject.translatedreformist factionen
dc.subject.translatedwarsaw fiveen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KHV) / Bachelor´s works (DHS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 1.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivancova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce877,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivancova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce914,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Krivancova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce578,4 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7012

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.