Název: Státní správa knížecích Čech
Další názvy: The state administration of Bohemian principality
Autoři: Holá, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Suchánek, Drahomír
Oponent: Velímský, Filip
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7013
Klíčová slova: hradiště;hradská soustava;knížecí velkostatek;dvorce;služebná organizace;Kosmova kronika
Klíčová slova v dalším jazyce: hillforts;castle system;prince-manor;courts;maids organization;Cosmas chronicle
Abstrakt: Práce pojednává o problematice státní správy knížecích Čech. Sleduje vývoj hradišť v 8.-12. století se zvláštním zaměřením na středočeskou přemyslovskou doménu a hradskou soustavu, skládající se ze sítě hradů vybudovaných jako opora knížecí moci. Další část práce zabývá knížecím velkostatkem, který tvořily hospodářské a lovecké dvorce a služebná organizace. V závěrečné části jsou uvedena některá hradiště z Kosmovy kroniky se stručnou charakteristikou a historií, popsanou na základe písemných a archeologických pramenů.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s thesis deal with the state administration of Bohemian principality. Work monitors development of hillforts in 8.-12. century. It pays special attention on Przemyslid central Bohemian region and castle system. It was a network of castle, that ruler build up in distant part of country. Next part deals with prince-manor, that consisted economic and hunting courts and maids organization. In the final section there are mentioned some hillforts from Cosmas Chronicle. There is short charakteristic and history of hillforts with using written and archaeological sources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Statni sprava knizecich Cech.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce919,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce140,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hola_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce351,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7013

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.