Title: Státní správa knížecích Čech
Other Titles: The state administration of Bohemian principality
Authors: Holá, Tereza
Advisor: Suchánek, Drahomír
Referee: Velímský, Filip
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7013
Keywords: hradiště;hradská soustava;knížecí velkostatek;dvorce;služebná organizace;Kosmova kronika
Keywords in different language: hillforts;castle system;prince-manor;courts;maids organization;Cosmas chronicle
Abstract: Práce pojednává o problematice státní správy knížecích Čech. Sleduje vývoj hradišť v 8.-12. století se zvláštním zaměřením na středočeskou přemyslovskou doménu a hradskou soustavu, skládající se ze sítě hradů vybudovaných jako opora knížecí moci. Další část práce zabývá knížecím velkostatkem, který tvořily hospodářské a lovecké dvorce a služebná organizace. V závěrečné části jsou uvedena některá hradiště z Kosmovy kroniky se stručnou charakteristikou a historií, popsanou na základe písemných a archeologických pramenů.
Abstract in different language: The bachelor´s thesis deal with the state administration of Bohemian principality. Work monitors development of hillforts in 8.-12. century. It pays special attention on Przemyslid central Bohemian region and castle system. It was a network of castle, that ruler build up in distant part of country. Next part deals with prince-manor, that consisted economic and hunting courts and maids organization. In the final section there are mentioned some hillforts from Cosmas Chronicle. There is short charakteristic and history of hillforts with using written and archaeological sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Statni sprava knizecich Cech.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Hola_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce919,02 kBAdobe PDFView/Open
Hola_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce140,31 kBAdobe PDFView/Open
Hola_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce351,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7013

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.