Title: Čarodějnické procesy na území Čech a Moravy v 16.-18. století
Other Titles: Witchcraft Trials in the Czech Lands and Moravia in the 16th-18th Centuries
Authors: Kaplanová, Jana
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Šedivý, Miroslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7014
Keywords: čarodějnické procesy;České země;Jindřich František Boblig z Edelstadtu;Kryštof Alois Lautner;16.-18. století
Keywords in different language: witchcraft trials;Czech lands;Henry Francis Boblig of Edelstadt;Christopher Alois Lautner;16th-18th century
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena především na čarodějnické procesy vedené v oblasti Jesenicka a Šumperska v 16.-18. století. Zabývá se příčinami a průběhem těchto procesů a samozřejmě i osudy lidí, kteří byli z čarodějnictví obviněni a následně odsouzeni k trestu smrti. Zvláštní pozornost je věnována osobě Jindřicha Františka Bobliga z Edelstadtu, nechvalně známému inkvizitorovi, a jeho nejslavnější oběti šumperskému faráři a děkanovi Kryštofu Aloisi Lautnerovi. Práce je rovněž zaměřena na méně známé procesy 16.-18. století. Známý šumperský proces je zasazen do kontextu čarodějnických procesů tohoto období.
Abstract in different language: This thesis is focused especially on witchcraft trials led in the regions of Jeseník and Šumperk from the 16th to 18th century. It follows up the reasons and course of these trials and naturally life stories of people who were accused of witchcraft and then condemned to death. Particular attention is payed to the person of Henry Francis Boblig of Edelstadt, infamous inquisitor, and his most famous victim pastor and dean of Šumperk Christopher Alois Lautner. This thesis is focused also on less known witchcraft trials from the 16th to 18th century. Known trial of Šumperk is contextualized to the witch trials of this period.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Carodejnicke procesy na uzemi Cech a Moravy v 16.-18.stoleti.pdfPlný text práce568,57 kBAdobe PDFView/Open
Kaplanova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce966,36 kBAdobe PDFView/Open
Kaplanova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Kaplanova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce287,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7014

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.