Název: František Josef I. a jeho vztah k českým zemím
Další názvy: Francis Joseph I. and his Relationship to the Czech lands
Autoři: Kratochvílová, Martina
Vedoucí práce/školitel: Kodet, Roman
Oponent: Skřivan, Aleš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7015
Klíčová slova: Rakousko-Uhersko;František Josef I.;České země;politika;monarchie;nacionalismus
Klíčová slova v dalším jazyce: Austria-Hungary;Francis Joseph I;Czech lands;policy;monarchy;nationalism
Abstrakt: Práce je zaměřena na život předposledního císaře habsburské monarchie, císaře a krále Františka Josefa I. a jeho vztah k českým zemím. Uspořádání není chronologické nýbrž tematické s důrazem na významné vnitropolitické, mezinárodní, sociální, kulturní a ekonomické události a změny, mající zásadní vliv na proměny monarchie. Analyzuje také výchozí politicko-společenskou situaci spolu s ústavními a právními změnami ve druhé polovině 19. století. Co nejdůsledněji také definuje postoj, který česká společnost vůči svému nikdy nekorunovanému králi zaujímala.
Abstrakt v dalším jazyce: The work deals with the life of the last but one Emperor of the Habsburg monarchy Francis Joseph I and his relationship to the Czech lands. Its composition is not chronological but thematical with the emphasis on the important political, social, cultural and economical event and changes, which had impact on the evolution of the monarchy. It also analyses political-social situation with the constitutional and legal changes in the second half of the 19th century. It also describes the stance of the Czech society towards the Emperor.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Frantisek Josef I. a jeho vztah k ceskym zemim.pdfPlný text práce831,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvilova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce982,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvilova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce927,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kratochvilova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce433,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7015

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.