Title: František Josef I. a jeho vztah k českým zemím
Other Titles: Francis Joseph I. and his Relationship to the Czech lands
Authors: Kratochvílová, Martina
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Skřivan, Aleš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7015
Keywords: Rakousko-Uhersko;František Josef I.;České země;politika;monarchie;nacionalismus
Keywords in different language: Austria-Hungary;Francis Joseph I;Czech lands;policy;monarchy;nationalism
Abstract: Práce je zaměřena na život předposledního císaře habsburské monarchie, císaře a krále Františka Josefa I. a jeho vztah k českým zemím. Uspořádání není chronologické nýbrž tematické s důrazem na významné vnitropolitické, mezinárodní, sociální, kulturní a ekonomické události a změny, mající zásadní vliv na proměny monarchie. Analyzuje také výchozí politicko-společenskou situaci spolu s ústavními a právními změnami ve druhé polovině 19. století. Co nejdůsledněji také definuje postoj, který česká společnost vůči svému nikdy nekorunovanému králi zaujímala.
Abstract in different language: The work deals with the life of the last but one Emperor of the Habsburg monarchy Francis Joseph I and his relationship to the Czech lands. Its composition is not chronological but thematical with the emphasis on the important political, social, cultural and economical event and changes, which had impact on the evolution of the monarchy. It also analyses political-social situation with the constitutional and legal changes in the second half of the 19th century. It also describes the stance of the Czech society towards the Emperor.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frantisek Josef I. a jeho vztah k ceskym zemim.pdfPlný text práce831,79 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce982,47 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce927,37 kBAdobe PDFView/Open
Kratochvilova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce433,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7015

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.