Title: Tito a jeho partyzáni za druhé světové války
Other Titles: Tito and His Guerillas during the World War II
Authors: Kurc, Jiří
Advisor: Šedivý, Miroslav
Referee: Budil, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7017
Keywords: politika;obsazení;odboj;ofenzívy;osvobození;revoluce
Keywords in different language: politics;occupation;resistance;offensive;liberation;revolution
Abstract: Práce se zabývá vznikem partyzánského odboje na území Jugoslávie. Který probíhal v letech 1941-1945. Práce je zaměřena na komunistický odboj vedený Titem. V práci jsou zmíněny ofenzívy zaměřené proti partyzánům. Práce končí osvobozením Jugoslávie a revolucí v Jugoslávii.
Abstract in different language: The study deals with the emergence of resistance fighters in the territory of Yugoslavia. Which took place in 1941-1945. The study is focused on communist revolt led by Tito. The study mentioned offensive aimed against partisans. The study ends with the liberation of Yugoslavia and the revolution in Yugoslavia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC..pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Kurc_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce834,69 kBAdobe PDFView/Open
Kurc_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce937,01 kBAdobe PDFView/Open
Kurc_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce266,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7017

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.