Název: Tito a jeho partyzáni za druhé světové války
Další názvy: Tito and His Guerillas during the World War II
Autoři: Kurc, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Šedivý, Miroslav
Oponent: Budil, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7017
Klíčová slova: politika;obsazení;odboj;ofenzívy;osvobození;revoluce
Klíčová slova v dalším jazyce: politics;occupation;resistance;offensive;liberation;revolution
Abstrakt: Práce se zabývá vznikem partyzánského odboje na území Jugoslávie. Který probíhal v letech 1941-1945. Práce je zaměřena na komunistický odboj vedený Titem. V práci jsou zmíněny ofenzívy zaměřené proti partyzánům. Práce končí osvobozením Jugoslávie a revolucí v Jugoslávii.
Abstrakt v dalším jazyce: The study deals with the emergence of resistance fighters in the territory of Yugoslavia. Which took place in 1941-1945. The study is focused on communist revolt led by Tito. The study mentioned offensive aimed against partisans. The study ends with the liberation of Yugoslavia and the revolution in Yugoslavia.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC..pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kurc_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce834,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kurc_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce937,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kurc_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce266,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7017

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.